Đặng Sơn Tùng - Vnnice - Cổng thông tin nha khoa hàng đầu Việt Nam

Đặng Sơn  Tùng Đặng Sơn  Tùng

BS. Đặng Sơn Tùng

  • Add to favourites
0 Yêu thích Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, Chủ Nhật Hà Nội

“BS. Đặng Sơn Tùng” Locations

Thứ 2
8:00 sáng
8:30 sáng
9:00 sáng
9:30 sáng
10:00 sáng
10:30 sáng
11:00 sáng
11:30 sáng
12:00 chiều
12:30 chiều
1:00 chiều
1:30 chiều
2:00 chiều
2:30 chiều
3:00 chiều
3:30 chiều
4:00 chiều
4:30 chiều
5:00 chiều
5:30 chiều
Thứ 3
8:00 sáng
8:30 sáng
9:00 sáng
9:30 sáng
10:00 sáng
10:30 sáng
11:00 sáng
11:30 sáng
12:00 chiều
12:30 chiều
1:00 chiều
1:30 chiều
2:00 chiều
2:30 chiều
3:00 chiều
3:30 chiều
4:00 chiều
4:30 chiều
5:00 chiều
5:30 chiều
Thứ 4
8:00 sáng
8:30 sáng
9:00 sáng
9:30 sáng
10:00 sáng
10:30 sáng
11:00 sáng
11:30 sáng
12:00 chiều
12:30 chiều
1:00 chiều
1:30 chiều
2:00 chiều
2:30 chiều
3:00 chiều
3:30 chiều
4:00 chiều
4:30 chiều
5:00 chiều
5:30 chiều
Thứ 5
8:00 sáng
8:30 sáng
9:00 sáng
9:30 sáng
10:00 sáng
10:30 sáng
11:00 sáng
11:30 sáng
12:00 chiều
12:30 chiều
1:00 chiều
1:30 chiều
2:00 chiều
2:30 chiều
3:00 chiều
3:30 chiều
4:00 chiều
4:30 chiều
5:00 chiều
5:30 chiều
Thứ 6
8:00 sáng
8:30 sáng
9:00 sáng
9:30 sáng
10:00 sáng
10:30 sáng
11:00 sáng
11:30 sáng
12:00 chiều
12:30 chiều
1:00 chiều
1:30 chiều
2:00 chiều
2:30 chiều
3:00 chiều
3:30 chiều
4:00 chiều
4:30 chiều
5:00 chiều
5:30 chiều
Thứ 7
8:00 sáng
8:30 sáng
9:00 sáng
9:30 sáng
10:00 sáng
10:30 sáng
11:00 sáng
11:30 sáng
12:00 chiều
12:30 chiều
1:00 chiều
1:30 chiều
2:00 chiều
2:30 chiều
3:00 chiều
3:30 chiều
4:00 chiều
4:30 chiều
5:00 chiều
5:30 chiều
Chủ Nhật
8:00 sáng
8:30 sáng
9:00 sáng
9:30 sáng
10:00 sáng
10:30 sáng
11:00 sáng
11:30 sáng
12:00 chiều
12:30 chiều
1:00 chiều
1:30 chiều
2:00 chiều
2:30 chiều
3:00 chiều
3:30 chiều
4:00 chiều
4:30 chiều
5:00 chiều
5:30 chiều

Giới thiệu: “BS. Đặng Sơn Tùng”

• Trưởng phòng khám Nha khoa Sơn Tùng
• 7 năm kinh nghiệm
• Thế mạnh về răng sứ thẩm mỹ, tiểu phẫu nhổ răng và cấy ghép implant.
Quá trình công tác
• Nguyên Bác sĩ phục hình thẩm mỹ tại viện công nghệ nha khoa Shinbi (2015-2020)
• Trưởng phòng khám Nha khoa Sơn Tùng (2020- nay)
Quá trình đào tạo:
• Tốt nghiệp đại học Y Hà Nội chuyên ngành răng hàm mặt
• Chứng chỉ cấy ghép implant Nobel Biocare.
• Chứng chỉ cấy ghép implant Dentium
• Chứng chỉ phục hình răng sứ thẩm mỹ tại viện đào tạo răng hàm mặt đại học y Hà Nội.
Khám và điều trị
• Nhổ răng sữa
• Hàn răng: Răng sâu
• Điều trị tủy: Răng đau, hỏng tủy, răng chết tủy…
• Nhổ răng: Răng mọc lệch, viêm, lung lay…
• Hàm tháo lắp: Mất răng
• Cấy ghép implant: Mất răng
• Răng sứ thẩm mỹ: Răng nhiễm màu, khấp khểnh…
• Chỉnh nha: Răng khấp khểnh, cắn ngược, cắn chéo…

Ngôn ngữ

Bài viết

Chưa có bài viết nào.
  • Chia sẻ Profile: